KASUTUSTINGIMUSED

Enne portaali tutvumiskuulutuste ja teenuste kasutamist tutvu reeglite ja tingimustega!

Mõisted

(1) “Portaal” on veebileht, mis asub sexydate.world saidil;
(2) “Teenusepakkuja” on carwelt OÜ (reg. nr. 16768915, tel: 372 58 478 314, aadress: Eesti, Tallinn 10416, Tööstuse 81) ja portaali administraator: info@sexydate.world;

(3) “Teenus” on portaalis kasutaja poolne kuulutuse avaldamine, kuulutuste lugemine ning portaalis avaldatud kuulutustele vastamine;
(4) “Kasutaja” on isik, kes kasutab portaali teenust.

Teenuse kasutamise tingimused

1) Kasutaja peab olema teenuse kasutamiseks vähemalt 18-aastane;
(2) Kasutaja kasutab teenust omal vastutusel;
(3) Teenusepakkuja ei garanteeri, et teenuse kasutamine on kasutajale ohutu, kasulik või rahuldav;
(4) Teenusepakkuja ei garanteeri kasutajale teenuse katkematut osutamist või kasutaja poolt sisestatud info säilitamist;
(5) Teenusepakkuja ei garanteeri kasutaja privaatsuse säilimist;
(6) Teenusepakkuja ei kontrolli kuulutustes oleva teave tõesust ja õigsust. Kuulutuse avaldaja on kohustatud tagama, et avaldatava kuulutuse sisu on täpne, õige, täielik ja asjakohane ning kooskõlas teenuse kasutamise tingimustega, portaalis kehtiva hea tava ja õigusaktidega;
(7) Teenuse kasutamine on osaliselt tasuline. Teenusepakkuja on teenuse kasutamise eest tasumise kontekstis kolmas osapool. Teenusepakkuja kasutab teenuse eest tasumise võimaldamiseks kolmandate osapoolte  teenuseid;
(8) Teenuse kasutamise tasu kuvatakse kasutajale ette alati enne makset

(9) Teenuse kasutamise eest makstud tasu ei kuulu teenuse vormi eripärade tõttu kolmandate osapoolte poolt tagastamisele.

Teenusepakkuja õigused

(1) Teenusepakkujal on õigus põhjenduseta keelduda kasutajale teenuse osutamisest;
(2) Teenusepakkujal on õigus peatada või lõpetada täielikult teenuse osutamine sellest kasutajale ette teatamata;
(3) Teenusepakkujal on õigus kasutajale ette teatamata muuta teenuse sisu ning teenuse kasutamise tingimusi;
(4) Teenusepakkujal on õigus jälgida kasutaja tegevust portaalis, lugeda sisestatud kuulutusi ning koguda statistilist infot kasutaja kohta;
(5) Teenusepakkujal on õigus tsenseerida, kustutada ja muuta kuulutusi, kui kuulutuste sisu ei vasta teenuse kasutamise tingimustele, portaalis kehtiva hea tavale ja õigusaktidele;
(6) Teenusepakkujal on õigus saata kasutajale e-maili teel infot teenuse kasutamise kohta;

Teenusepakkuja vastutuse piirang

(1) Teenusepakkuja ei vastuta teenuse otsesest või kaudsest kasutamisest või kasutamata jätmisest tuleneva kahju ja saamata jäänud tulu eest;

(2) Teenusepakkuja ei vastuta portaali kasutaja poolt toime pandud õigusrikkumiste või teenuse kasutamise tingimuste rikkumise eest, olenemata tekkinud kahju suurusest ja vormist;
(3) Teenusepakkuja ei vastuta teenuse kasutamise käigus avaldatud informatsiooni tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest;
(4) Teenusepakkuja ei vastuta kuulutustest välja viivate viidete sisu, kvaliteedi ja seaduslikkuse eest;
(5) Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest;
(6) Teenusepakkuja ei vastuta mistahes tehniliste rikete tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest;
(7) Teenusepakkuja ei vastuta portaalis avaldatud kuulutuste sisu eest.